Close

Hệ thống phân phối - Huyện Hooc Môn

Sản phẩm được phân phối bán trên toàn quốc qua 2 kênh :

  1. Hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc
  2. Đặt hàng trực tiếp (online, gọi điện). Sản phẩm sẽ được chuyển phát nhanh và miễn toàn bộ cước phí.
     
STT Tên Nhà Thuốc Địa chỉ
1 Nhà thuốc Bảo Minh 6 3/1 Ấp Phùng Lâm, Xã bà Điễm
2 Nhà thuốc Hoàng My 32/9 Nguyễn Ảnh Thủ, F hưng lân, Bà Điểm
3 Nhà thuốc Công Viên 3/5 Tô Ký, Trung Chánh
4 Nhà thuốc Số 74 36/5 Trung Chánh
Miền Nam
028.38.918.911/ 0915.079.518
Miền Bắc
024.2225.3233/ 0981.118.156
Yahoo
Chống rụng tóc - hỗ trợ Yahoo
Skyper
Chống rụng tóc - hỗ trợ Skype